SITUACIÓ ACTUAL DEL POUM I CADENA DE FETS

El POUM aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’any 2003 i aprovat definitivament l’any 2005 ha estat anul·lat recentment com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem (TS), que declara nul·la una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) favorable a l’Ajuntament de la ciutat.

Donada l'actual situació econòmica i social, algunes persones o famílies no poden afrontar el pagament dels deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l'abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals.

Hem posat a la vostra disposició en aquest apartat una anàlisi detallada del pressupost 2016 proposat pel govern de la ciutat i el nostre posicionament al respecte.

En aquest document trobareu l'anàlisi numèrica i gràfica de les principals partides dels pressupost de l'Ajuntament i de les empreses municipals.