L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha d’abordar un projecte per modernitzar el model de gestió de la via pública i fer-la més accessible, participativa i amb eines i indicadors de seguiment que permeti a la ciutadania la seva fiscalització o control.

Taxes

Convergència Mollet i el Partit Demòcrata Europeu Català de Mollet del Vallès (PDECAT), tenint en compte la situació actual a nivell econòmic i social i la situació de crisi viscuda els darrers anys, proposarà al govern municipal de Mollet del Vallès i a la junta de portaveus dels diferents grups municipals una sèrie de mesures a tenir en compte en l’estudi i aprovació de les ordenances fiscals per al 2017 de Mollet del Vallès.

El passat 10 de juny es va convocar la Comissió Especial de Comptes amb l’objectiu de presentar el tancament de comptes de l’Ajuntament que s’hauran de votar en el Ple del 18 de juliol.

El govern va posar a disposició de la resta de partits polítics de l’oposició la documentació comptable i les memòries corresponents al propi Ajuntament i de l’Institut Municipal d’Educació (IME), l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) i de la Fundació Museu Joan Abelló (FMJA).

MOCIÓ “VALORS REPUBLICANS I FELIP VI”

La moció que va presentar Ara Mollet-ERC-Mes inicialment per ser debatuda al Ple era una moció feta des d’una visió espanyolista, amb la intenció d’aconseguir el vot favorable de Canviem Mollet. En cap cas s’esmentava el procés català ni les majories independentistes que hi ha al Parlament de Catalunya a favor de la independència ni el full de ruta cap a la República Catalana.

SITUACIÓ ACTUAL DEL POUM I CADENA DE FETS

El POUM aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’any 2003 i aprovat definitivament l’any 2005 ha estat anul·lat recentment com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem (TS), que declara nul·la una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) favorable a l’Ajuntament de la ciutat.