MOCIÓ “VALORS REPUBLICANS I FELIP VI”

La moció que va presentar Ara Mollet-ERC-Mes inicialment per ser debatuda al Ple era una moció feta des d’una visió espanyolista, amb la intenció d’aconseguir el vot favorable de Canviem Mollet. En cap cas s’esmentava el procés català ni les majories independentistes que hi ha al Parlament de Catalunya a favor de la independència ni el full de ruta cap a la República Catalana.

El passat 10 de juny es va convocar la Comissió Especial de Comptes amb l’objectiu de presentar el tancament de comptes de l’Ajuntament que s’hauran de votar en el Ple del 18 de juliol.

El govern va posar a disposició de la resta de partits polítics de l’oposició la documentació comptable i les memòries corresponents al propi Ajuntament i de l’Institut Municipal d’Educació (IME), l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD) i de la Fundació Museu Joan Abelló (FMJA).

Donada l'actual situació econòmica i social, algunes persones o famílies no poden afrontar el pagament dels deutes municipals, per la problemàtica socioeconòmica i familiar que origina l'abonament en metàl·lic de determinats deutes municipals.

SITUACIÓ ACTUAL DEL POUM I CADENA DE FETS

El POUM aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’any 2003 i aprovat definitivament l’any 2005 ha estat anul·lat recentment com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem (TS), que declara nul·la una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) favorable a l’Ajuntament de la ciutat.

Hem posat a la vostra disposició en aquest apartat una anàlisi detallada del pressupost 2016 proposat pel govern de la ciutat i el nostre posicionament al respecte.

En aquest document trobareu l'anàlisi numèrica i gràfica de les principals partides dels pressupost de l'Ajuntament i de les empreses municipals.