Com a Ajuntament, mitjançat les nostres instal·lacions, edificis, vehicles, etc., participem de manera activa en l’emissió de GEH. Algunes d’aquestes emissions les fem directament o indirectament, ja sigui amb crema de

El 20 de desembre al  vespre es va escollir la nova executiva local del Partit Demòcrata de Mollet del Vallès. La persona que encapçalarà el nou projecte durant els propers anys serà l'Albert Parés.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha d’abordar un projecte per modernitzar el model de gestió de la via pública i fer-la més accessible, participativa i amb eines i indicadors de seguiment que permeti a la ciutadania la seva fiscalització o control.

El  19 de desembre s'ha aprovat el pressupost de Mollet del Vallès amb el vot favorable del Partit Demòcrata de Mollet del Vallès. A continuació us presentem els principals criteris que vam seguir per fixar el nostre posicionament.

Taxes

Convergència Mollet i el Partit Demòcrata Europeu Català de Mollet del Vallès (PDECAT), tenint en compte la situació actual a nivell econòmic i social i la situació de crisi viscuda els darrers anys, proposarà al govern municipal de Mollet del Vallès i a la junta de portaveus dels diferents grups municipals una sèrie de mesures a tenir en compte en l’estudi i aprovació de les ordenances fiscals per al 2017 de Mollet del Vallès.