• El Partit Demòcrata presentarà una moció d’urgència el proper dilluns per demanar l’estudi i la protecció d’elements interns de l’edifici del Tabaran que actualment no estan protegits per la normativa urbanística.
  • Iniciat l’enderroc de l’antic teatre, la part de l’edifici que quedarà és un compendi de l’arquitectura industrial i urbana de principis del segle XX al qual Mollet no pot renunciar com va renunciar en altres edificis malauradament desapareguts.
  • Actualment la part protegida del Tabaran és únicament la façana, però existeixen elements arquitectònics interns que s’han d’estudiar i valorar també la seva protecció.


El Tabaran és un edifici històric de Mollet del Vallès construït l'any 1919 per encàrrec de la Tenería Moderna Franco-Española (TMFE). Igual que el desaparegut Ateneu i altres edificis de la ciutat, va ser projectat pel mestre d’obres Sebastià Mayol i Alemany. L'edifici ocupava inicialment 3250 m2 construïts en tres plantes. La seva construcció fou impulsada pels directius de La Pelleria per acollir la seu social de la Societat Cooperativa Obrera de la TMFE I oferir diversos serveis d'oci als treballadors de la Teneria. Probablement, l'origen del seu nom prové de l'espectacle de sarsuela La Duquesa del Tabarín, molt popular a l'època.  Originalment, per formar-ne part, calia ser treballador de la TMFE i no estar afiliat a cap sindicat o societat del ram de la pell ja que era una societat apolítica.

A principis del 2018 va esfondrar-se una part del sostre del l'edifici, per la qual cosa es va  mantenir tancat temporalment. En un informe fet per l'Ajuntament el juny de 2018 es declarà part de l'immoble en ruïna econòmica i urbanística. Per aquest motiu, es preveu enderrocar part de l'edifici corresponent a l’antic teatre, després convertit en discoteca, que és propietat de l’empresa Mollet Impulsa, S.L.

Segons la normativa urbanística vigent a Mollet del Vallès (expedient 2016 / 061610 / B), la part protegida d’aquest edifici emblemàtic de la vila correspon únicament a la façana i al manteniment dels elements arquitectònics i ornamentals de la façana principal. Aquesta protecció no inclou la part de l’edifici que s’està enderrocant a l’actualitat.

Malgrat tot, un cop s’ha pogut accedir a l’interior de l’edifici no objecte de l’enderroc, s’ha constatat que existeixen elements arquitectònics com voltes catalanes o encavallats de fusta de pi de melis, entre d’altres, que no formen part de la façana que tenen un clar valor arquitectònic i que no estan protegits per la legislació actual.

Es per això que, davant la situació d’enderrocament de part de l’edifici no protegit i donat que és possible que en breu hi pugui haver alguna actuació urbanística en el Tabaran, el grup municipal del Partit Demòcrata (PDeCAT) considera que és necessari analitzar i protegir, si s’escau, alguns d’aquests elements arquitectònics interns que actualment no estan protegits. No fer-ho podria provocar la pèrdua d’uns elements que serien irrecuperables i un futur penediment.

El que proposa el Partit Demòcrata són els següents punts:

-    Fer un estudi dels elements arquitectònics interns de l’edifici del Tabaran que actualment no estan protegits com l’entramat de sota teulada de fusta de melis i les voltes catalanes per esclarir el seu valor arquitectònic i històric i valorar la seva necessitat de protecció.

-    En funció del resultat de l’estudi anterior protegir els elements arquitectònics interns que s’hagi valorat positivament la seva protecció i traslladar a la normativa vigent i als futurs promotors urbanístics la necessitat del seu manteniment insitu o reconstrucció en el projecte final.