L'Ajuntament de Mollet del Vallès reclamarà gairebé 600.000 euros a la Generalitat de les escoles bressol municipals, segons la nota de premsa que s’ha fet públic les darreres setmanes.

Els gairebé 600.000 euros, segons el càlcul del consistori, sorgeixen de l'aportació que hauria hagut de fer el Govern de la Generalitat entre els cursos 2012-13 i 2016-17 (que estava fixada en 1.300 euros per alumne). Aquests diners no han arribat perquè l'any 2012 la Generalitat va deixar de fer la seva contribució a les llars d'infants municipals. Les últimes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut a diversos consistoris que rebin l'aportació no pagada per part del Govern i ara Mollet del Vallès ha aprofitar aquestes sentències per reclamar la seva part.

Part dels diners que va deixar de pagar la Generalitat es van substituir per l’acord entre la Generalitat i les quatre Diputacions catalanes per fer aportacions de 875 euros per alumne.

Durant aquests anys en que s’han deixat de pagar el diferencial entre els 1.300 euros acordats amb la Generalitat i els 850 euros que han fet efectius les Diputacions catalanes, tant els ajuntaments com les famílies que han fet ús de les escoles bressol han hagut d’assumir amb diners propis el que han deixat d’ingressar les administracions locals. En aquest sentit, les famílies usuàries de les escoles bressol de Mollet han hagut d’assumir gran part d’aquesta falta de finançament suportant importants increments en les seves quotes mensuals.

En els acords d’aquesta moció es proposa el següents:

-    Que es faci un estudi econòmic del finançament de les escoles bressol des de l’any 2012 fins a l’actualitat en un termini màxim de dos mesos, determinat de manera exacta i detallada la quantitat que les escoles bressol han deixat de rebre de finançament per part de la Generalitat, tenint en compte les aportacions fetes per la Diputació de Barcelona.
-    Que es determini en aquest informe quin és el cost addicional que han hagut d’assumir les famílies per la manca de finançament de la Generalitat respecte al que haurien d’haver assumit si el finançament efectiu hagués estat el pactat.
-    Que una vegada reclamat els diners pendents a la Generalitat de les escoles bressol i que aquest pagament es faci efectiu, es retorni la part assumida per part de les famílies en funció de les dades obtingudes del informe econòmic al que fan referència els punts primer i segon d’aquesta moció.