Segons converses que el Partit Demòcrata ha mantingut a diferents nivells, tant a l’Institut Aiguaviva com al col·legi d’adults de Mollet del Vallès es podrà votar amb normalitat. Això és així degut als convenis que té signats la Generalitat de Catalunya sobre l’ús d’aquests equipaments i sota la seva total responsabilitat.

Segons la informació que tenim a hores d’ara, es podrà votar amb normalitat en tots els equipaments previstos inicialment per a l’1 d’octubre a Mollet del Vallès. L’únic que podria canviar aquesta situació són actuacions que vinguin per ens supramunicipals, la fiscalia o les policies dependents de l’Estat.