Davant de la nova sentència que s’ha fet pública aquesta setmana sobre l’adjudicació de la finca T-1 del PAU 1 “La Vinyota” de Mollet del Vallès que inicialment es va fer a favor de l’empresa Decathlon España, S.A. i que finalment, segons sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dona la raó parcialment a l’empresa EUROCARAT, S.L., els regidors del Partit Demòcrata de Mollet del Vallès

volem expresar el següent a la vista del contingut de la sentència:

1- Segons la sentència del TSJC, és evident que es reconeix el dret a EUROCARAT, S.L. a haver estat adjudicada amb dita finca donat que l’oferta de Decathlon contenia condicions suspensives que haurien d’haver provocat que la seva oferta no hagués estat admesa a tràmit.

2- La sentència del TSJC fa referència, a més, a que hi ha informes tècnics de l’expedient de la valoració de les ofertes que així ho determinaven.

3- La sentència no és del tot definitiva, ja que la mateixa reconeix la possibilitat de presentar recurs de cassació que, segons la informació que tenim, encara no s’ha valorat per part dels tribunals competents.

4- El grup municipal del Partit Demòcrata hem fet arribar la sentència i la documentació que tenim al respecte al serveis jurídics de la nostra seu nacional amb els següents objectius:

a. Obtenir una valoració jurídica de tot el procés.

b.  Valorar des de l’àmbit jurídic les possibilitats de que el recurs de cassació prosperi i, en el cas de que no ho faci, les conseqüències legals i patrimonials que podria tenir aquesta sentència per a l’Ajuntament de Mollet i la seva ciutadania i les responsabilitats que es podrien desprendre de la sentència.

5- Una vegada tinguem la valoració dels nostres serveis jurídics ho posarem a disposició pública amb el posicionament definitiu del nostre grup municipal