El novembre de 2008 es presentava als responsables polítics de l’Ajuntament de Mollet el projecte per al nou edifici judicial de la ciutat. L’edifici tenia previst situar-se entre la ronda dels Pinetons i la prolongació de la carretera a Santa Perpètua. La seva superfície havia de ser de 7.372 m2, en un solar de 5.600 m2 propietat de l’Incasol. El seu pressupost total era de 11.050.102 euros.

 

Segons la darrera visita a la ciutat del conseller de Justícia, l’Honorable Carles Mundó, tot indica que l’edifici de justícia projectat a l’any 2008 no es farà realitat. Davant la decisió presa de no acabar l’edifici i amb la intenció de solucionar el funcionament en precari des de ja fa molts anys dels jutjats de Mollet del Vallès, el Departament de Justícia ha decidit traslladar els jutjats a un dels edificis de Can Fàbregas Nou amb l’adjudicació d’un contracte d’arrendament per als propers 20 anys.

El resultat de tot això són gairebé 1.900.000 € enterrats en un solar a Mollet del Vallès en una obra que mai veurà la llum. Aquests 1.900.000 € es van gastar en la redacció del projecte i en el moviment de terres i fonamentació de l’edifici.

 

Davant d’aquesta situació, el partit demòcrata proposarà els següents acords al Ple de Mollet del Vallès del proper dilluns 29 de maig:

 

  • Demanar a les administracions implicades, Generalitat i Ajuntament de Mollet del Vallès, que facin un anàlisi dels possibles usos alternatius que es podrien donar a aquesta estructura i, en el cas de trobar-los, es comprometin a acabar l’edifici tal com estava projectat o adaptant-lo a una nova realitat.
  • Si es determina que no és viable el punt anterior, instar al Departament de Justícia a realitzar les inversions necessàries per enderrocar l’estructura existent i fer els moviments de terres necessaris per deixar el solar en el seu estat original.

 

 Moció sobre l'inacabat edifici dels Jutjats de Mollet del Vallès