A les darreres eleccions municipals ens vam presentar amb un total de 271 propostes electorals per al període 2015-2019. En concret, vam presentar 132 propostes generals de ciutat i 139 propostes específiques per als barris.

A mitja legislatura ja hem complert amb el 31% de totes aquestes propostes. De les generals de ciutat nhem complert 42 i de les dels barris 43.

Com hem aconseguit complir amb totes aquestes propostes sense formar part del govern?. Doncs sol hi ha una combinació de factors per aconseguir-ho: una manera positiva de veure la política, capacitat de negociar de manera oberta i transparent amb el govern de lAjuntament i saber prioritzar els interessos de la ciutadania i de Mollet per sobre dels del nostre partit. Tenint clars aquests factors, hi ha tres vies per posar en valor les nostres propostes: presentant mocions al Ple que rebin un clar suport per part de la gran majoria de les formacions polítiques municipals i negociant i acordant els pressupostos i ordenances fiscals anualment des dun punt de vista constructiu i dinterès general.

Ja han passat dos anys daquesta legislatura i creiem que és un bon moment per fer balanç de les fites que hem aconseguit fins al moment. Per aquesta raó, donat que creiem en la transparència i en la necessitat de retre comptes, posem a la vostra disposició dos documents en format pdf amb el nivell de compliment de les diferents propostes que vam fer públiques a lany 2015.

 

    Propostes generals de ciutat i el seu nivell de compliment
   Propostes específiques de barris i el seu nivell de compliment