• El Partit Demòcrata presentarà una moció d’urgència el proper dilluns per demanar l’estudi i la protecció d’elements interns de l’edifici del Tabaran que actualment no estan protegits per la normativa urbanística.
  • Iniciat l’enderroc de l’antic teatre, la part de l’edifici que quedarà és un compendi de l’arquitectura industrial i urbana de principis del segle XX al qual Mollet no pot renunciar com va renunciar en altres edificis malauradament desapareguts.
  • Actualment la part protegida del Tabaran és únicament la façana, però existeixen elements arquitectònics interns que s’han d’estudiar i valorar també la seva protecció.

El passat 17 de desembre vam presentar un informe en el que vam comparar a nivell economicfinancer tots els ajuntaments de Catalunya entre 40.000 i 60.000 habitants.

Amb aquest informe es poden treure conclusions sobre la gestió de l'ajuntament de Mollet del Vallès comparativament amb la resta d'ajuntaments d'unes dimensions d'habitants similars al nostre.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès reclamarà gairebé 600.000 euros a la Generalitat de les escoles bressol municipals, segons la nota de premsa que s’ha fet públic les darreres setmanes.

El passat 4 de desembre vam presentar un estudi detallat de com estava repartit els drets de cobraments pendents a favor de l’Ajuntament de Mollet o, el que es coneix comunament, com a deutes de tercers amb l’Ajuntament.

Aquest deute està format per imports pendents d’altres administracions amb l’Ajuntament, però també de ciutadans i empreses.

Davant dels atacs que està rebent el sistema educatiu català i, en concret, la immersió lingüística, el PDeCAt presentarà una moció al Ple que va ser redactada i acordat per l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i la FMC (Federació de Municipis de Catalunya) el passat desembre.